آر.اس.اس |د ژبې غوره کول : دری پښتو

نوی کور، نوی ژوند

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

قمبرګل بې حاله په کوټه کې پرېوت دی او د خپلې خور، پلوشې ځواب هم نه شوای ورکولی او بل خوا، ملک آدم خان وچ توت خپل ملکيت بولي او جانباز ته يې احوال واستاوه، چې له ياد توت سره غرض ونکړي.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

د تيتانوس په ناروغۍ اخته کس په کلینیک کې دکوما حالت ته ولاړ، پايوازانو يې هغه په امبولانس کې دولايت روغتون ته ولېږداوه او بل خوا ناظر ا و رحیمداد په يوه کنده کې پټ شوي دي.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

د کلي په ميدانۍ کې ډول او سورنی وهل کېږي او بل خوا، سمیع الله د ولسوالۍ په بازار کې مجید وويل، چې يوه دوره چرګوړي يې خرڅ کړي، اوس په پام کې لري، چې نور واړه چرګوړي واخلي. تفصیل په ډرامه کې.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

ناظر دپوليسو څخه د پټېدو له پاره ځانته د سرورخان دکور پخلنځي جارو کوي او بل خوا، ګل خان او لالباز له معلم رحیم سره په مکتب کې د ځښلو دپاکو اوبو دنه شتوالي په ستونزه غږېږي.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

سميع الله د چرګانو په فارم کې دچرګانو تر پښو لاندې د ارې بور د کښت له پاره ګټوره سره وبلله او رحميداد ګوآښ کړی چې له ناظر نه به د حکومت په زور د الله داد دپښې دماتېدو تاوان واخلي.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

ناظر په دسمال اوښکې پاکوي او الله داد ته وايي، چې دهغوی له کورنه د ژړا دغږونه اورېدل کېدل اوخلک وايي،چې رحيمداد په حق رسېدلی دی او بل خوا سميع الله سپينه چپن اغوستې او پرلارله ګل خان سره مخ شو.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

ناظر بابااسلم ته وويل، چې دځمکې دکار نه د خلاصون په خاطر د رحيمداد لخوا ټګۍ ته هڅول شوی و او بل خوا، حميدې ومنله، چې دميراث په هکله کيسه دې ليکلې وه،چې په اخبار کې چاپ شوې ده.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

ناظرپه چالاکۍ ماه جبينې ته وويل، چې ډاکتر يې دپښې د ژر جوړېدو له پاره د چرګ د ښوروا سپارښتنه کړې ده او بل خوا، دميراث په اخبار کې دمیراث په هکله کيسې ښاپېرۍ په ځان پورې حیرانه کړه.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

دبرکلی شورا پرېکړه وکړه،چې زينو دې د مرستې مالونه او کاکاقديم سره دهغه دملګرو آزاد کړي او بل خوا سرورخان هوډ کړی،چې ښاپېرۍ او حمیدې ته دهغوی دمیراث حق ورکړي. تفصيل په ډرامه کې.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

زرغونه په لومړي ځل مکتب په تګ ډېره خوشاله ښکاري او بل خوا، کاکاقديم او ملګرو يې دچنار کلي له زيانمنو شويو کسانوسره دمرستې مواد وړي وو، خو زينو هغوی بنديان کړل. تفصيل په ډرامه کې لوستلی او اورېدلی شئ.