آر.اس.اس |د ژبې غوره کول : دری پښتو

نوی کور، نوی ژوند

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

هيلۍ دخپل مېړه، زرين خان په ليدو چيغي وهي او ژاړي او بل خوا، کريم له غفار نه وغوښتل، چې د دېوال د مسالې په جوړولو کې له ټيکه دار سره لاس يو کړي. تفصیل په ډرامه کې.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

د غونډۍ په لمن کې په پناه اخيستونکو کډوالو د مرستو مواد وويشل شول او ها خوا، ګل خان ددې له پاره خپل کور پرېښی، چې پلار يې له نرګسې سره د کوژدې اجازه ور نه کړه. تفصیل په ډرامه کې.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

ناظر زوړ بالاپوش او پيوندي جامې په غاړه د کډوالو په قطار کې کی ناست وڅو د مرستو مواد ترلاسه کړي او بل خوا، هيلۍ ته د زرين خان په کور کې رواني ناروغي پیدا شوې ده. تفصيل په ډرامه کې واورئ او ولولئ.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

ناظر په زړو او شکېدلو جامو کې د مرستې د موادو د وېش ځای ته ورغلی څو مرسته ترلاسه کړي او بل خوا، غوټۍ اندېښمنه چې کيدای شي له ملک آدم خان سره يې دښمني پيدا شي. تفصيل په ډرامه کې.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

زرين خان د هيلۍ په لاس کې پتنوس له ډکې چاينکې چای سره په لغته وواهه او د هيلۍ مور يې مکاره ښځه وبلله او بل خوا، سيدمحمد پلان لري، چې دسيلاب ځپلو مرستې ځانته راوګرځوي. تفصیل په ډرامه کې.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

هيلۍ د کلا د دروازې شاوخوا جارو کوله خو زرين خان ګمان وکړ چې په دې پلمه هيلۍ غواړي له کوره وتښتی او هغه په سوک پرسر ووهله او له بل خوا، شمس خپه دی، چې ولې يې نيکه دده مېږه په ملک آدم خان خرڅه کړې ده.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

سيد محمد هوډ لري چې دمرستو له موادو به خپله ونډه هغه مهال بېلوي، چې کله دا مواد د ددوی له کلي تېرېږي او له بلې خوا، هيلۍ په کوټه ځان بندي کړی او زرين خان دروازه نه پرانيزي. داچې خبره څه ده؛ په ډرامه کې يې موندلی شئ.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

غفار د غونډۍ په لمن کې بې ځايه شوو کورنيو ته يوه اندازه خوراکي توکي وړل، چې په لار کې له ملا سره مخ او ملا له اړو کسانو سره مرسته ديني او ا نساني وجيبه وبلله او بل خوا، هیلۍ نه غواړي له زرين خان سره واده وکړي.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

د هيلۍ د نامزادۍ له خبرې دولت شاه خپله ښځه، دُردانه هم خبره کړه او ترې ويې غوښتل، چې دواده دسامان داخيستلو له پاره دې بازار ته ولاړه شي او بل خوا، سيد محمد او کريم پلان لري، چې د بې ځايه شوو کورنيو دمرستې له مالونو دوي هم ګټه واخلي.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

د بې ځايه شويو له جملې څخه ، يو کوچني هلک،جميل د خپلې مور، لطيفې په غېږ کې د يخنۍ له کبله ژاړي او بل خوا، هيلۍ له يوه بوډا سړي، زرين خان سره نامزد شوه. تفصیل په ډرامه کې لوستلی او اورېدلی شئ.