آر.اس.اس |د ژبې غوره کول : دری پښتو

نوی کور، نوی ژوند

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

ماه جبینه حیرانه ده، چې زرغونه څرنګه په ژمي کې مکتب ته روانه ده او بل خوا، د ولسوالۍ په بازار کې نسيم، ناظر داسې مهال وليد چې د يو سړي ساختګي ويښتان يې لاس کې وو او هغه ناظر له ګرېوانه نيولی و.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

ناظر زړې جامې پرغاړه د رحیمداد کره ولاړ او بل خوا، امید خپل بلار، جانداد ته په غوسه دی؛ داچې څه پېښ شوی؛ په ډرامه کې يې موندلی شئ.
زرین خان ګواښ وکړ، چې دا ځل به د شخړې د رامينځته کېدو په صورت کې دولت شاه ژوندی پرې نږدي او بل خوا، ناظر څېرې ګرېوان او تور مخ خپل کورته ولاړ او ماه جبين ته يې وويل، چې غټ خيرات وکړي. تفصیل په ډرامه کې.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

پري ګلې شکريې ته وويل، چې کيدای شي ناظر بېرته خارج ته تللی وي او بل خوا، دولت شاه څېرې ګرېوان کورته ولاړ او دُردانې ته يې وويل، چې له زرين خان به ارومرو خپل غچ اخلي.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

هيلۍ دخپل مېړه، زرين خان په ليدو چيغي وهي او ژاړي او بل خوا، کريم له غفار نه وغوښتل، چې د دېوال د مسالې په جوړولو کې له ټيکه دار سره لاس يو کړي. تفصیل په ډرامه کې.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

د غونډۍ په لمن کې په پناه اخيستونکو کډوالو د مرستو مواد وويشل شول او ها خوا، ګل خان ددې له پاره خپل کور پرېښی، چې پلار يې له نرګسې سره د کوژدې اجازه ور نه کړه. تفصیل په ډرامه کې.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

ناظر زوړ بالاپوش او پيوندي جامې په غاړه د کډوالو په قطار کې کی ناست وڅو د مرستو مواد ترلاسه کړي او بل خوا، هيلۍ ته د زرين خان په کور کې رواني ناروغي پیدا شوې ده. تفصيل په ډرامه کې واورئ او ولولئ.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

ناظر په زړو او شکېدلو جامو کې د مرستې د موادو د وېش ځای ته ورغلی څو مرسته ترلاسه کړي او بل خوا، غوټۍ اندېښمنه چې کيدای شي له ملک آدم خان سره يې دښمني پيدا شي. تفصيل په ډرامه کې.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

زرين خان د هيلۍ په لاس کې پتنوس له ډکې چاينکې چای سره په لغته وواهه او د هيلۍ مور يې مکاره ښځه وبلله او بل خوا، سيدمحمد پلان لري، چې دسيلاب ځپلو مرستې ځانته راوګرځوي. تفصیل په ډرامه کې.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

فلش پلیر نمی تواند در اینجا لود شود. ممکن است مرورگر شما فلش را ساپورت نکند یا صفحه به درستی لود نشده باشد.

هيلۍ د کلا د دروازې شاوخوا جارو کوله خو زرين خان ګمان وکړ چې په دې پلمه هيلۍ غواړي له کوره وتښتی او هغه په سوک پرسر ووهله او له بل خوا، شمس خپه دی، چې ولې يې نيکه دده مېږه په ملک آدم خان خرڅه کړې ده.